Idag får vi följa Evelina Barman i hennes berättelse om sin volontärresa till Costa Rica som hon gjorde för ett par år sedan, vad resan har betytt för henne och vad hon gör idag.  I början av november 2011 började jag mitt äventyr, jag var äntligen klar efter 13 år vid skolbänken och ville se världen och få nya kunskaper. Jag bar mig av till Costa Ricas regnskog för att vara med och arbeta för ett projekt i Tortuguero National Park under 5 veckor. Att vakna upp och…

Här kommer den senaste rapporten från volontärprojektet i Costa Rica som bl.a. fokuserar på att skydda jaguaren som bor i regnskogen. Läs hela rapporten nedan (översatt från engelska): ”Det är ett tråkigt faktum att jaguaren ännu idag stöter på fientlighet i sitt revir från närliggande samhällen – antingen är det vidskepelse från ursprungsbefolkningens som tror att jaguarer är starka varelser som de bör frukta eller boskapsägare som tror att deras boskap är hotad. Modern teknik såsom skjutvapen och gifter har gett lokala samhällen befogenhet att slå tillbaka mot…